top of page
sloopopvoling 1.jpg

Sloopopvolging

Vanaf 5 juni 2018 stelt de OVAM om het selectief slopen te stimuleren het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

 

Nicolas Vanhaesebroeck is erkend als deskundige infrastructuur voor de opmaak van Sloopopvolgingsplannen en aangesloten bij TRACIMAT.

bottom of page