top of page
gestockeerde hoop 1.jpg

Grondverzet

AMIBO is sinds 2004 aangesloten bij de Grondbank en onlangs opnieuw bij Grondwijzer en heeft dan ook een zeer grote expertise opgebouwd in de opmaak van technische verslagen. Zowel overheden, aannemers, studiebureaus, architecten als  projectontwikkelaars behoren tot de vaste opdrachtgevers voor de opmaak van technische verslagen in het kader van geplande bouw- of infrastructuurwerken en bagger- of ruimingswerken.

AMIBO kan eveneens instaan voor de bemonsteringen op en de opmaak van technische verslagen voor tussentijdse opslagplaatsen (TOP), centra voor slibverwerking (CSV) of centra voor grondreiniging (CGR). Aangezien AMIBO voor verschillende TOP’s optreedt als vast bodemsaneringsdeskundige heeft AMIBO dergelijke expertise opgebouwd dat technische verslagen uiterst efficiënt op een zo kort mogelijke termijn kunnen opgemaakt worden.   

bottom of page