top of page

BODEM

AMIBO bvba is door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type II in het Vlaamse Gewest. 


Volgende onderzoeken in het Vlaams Gewest kunnen door AMIBO bvba dan ook worden opgemaakt: 

AMIBO bvba kan tevens instaan voor de milieukundige begeleiding tijdens het uitvoeren van bodemsaneringen. Indien gewenst kan AMIBO bvba ook zorgen voor de totaalaanpak bij een bodemsanering, gaande van het opstellen van het bodemsaneringsproject, het opstellen van het bestek, ondersteuning bij de selectie van de aannemer, milieukundige begeleiding van de werken, uitvoeren van de nazorg en de noodzakelijke communicatie met de OVAM inclusief het opstellen van de tussentijdse rapporten en eindrapporten.

AMIBO bvba heeft een expertise van meer dan 10 jaar opgebouwd in bodemonderzoek en bodemsaneringen waardoor onderzoek naar complexe verontreinigingen en uitwerken van alternatieve saneringstechnieken, zoals chemische oxidatie, in-situ bioremediatie, e.d. tot de specialiteiten behoren van AMIBO bvba.

• verkennende bodemonderzoeken 
• oriënterende bodemonderzoeken 
• beschrijvende bodemonderzoeken 
• opmaak risico-evaluaties
• bodemsaneringsprojecten 
• opmaak grondwatermodelleringen 
• technische verslagen naar aanleiding van een grondverzet 

bottom of page